Yves Congar. Con người và tư tưởng
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001642
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001645
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001715
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014207
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu: Lm. Nuyễn Thái Hợp 5
Phần I: Yves Congar, Con người và tư tưởng 13
1. Yves Congar, Thiên Thần chiến đấu hay một ngôn sứ 15
2. Thánh linh học của Yves Congar trong bối cảnh hậu Công đồng 53
3. Yves Congar: Thần học gia khai mở 91
4. Yves Congar và niềm đam mê hiệp nhất 125
5. Thần học đại kết của Yves Congar trong bối cảnh hậu công đồng 169
Phần II: Dấu Ấn Yves Congar 197
6. Congar : Con người đại kết 199
7. Yves Congar và dấu ấn Giáo hội học 207
8. Yves Congar dưới cái nhìn của giáo dân 217
9. Hiến thân phục vụ chân lý và tín trung với Giáo Hội 227
10. Thư gửi mẹ 236