Le message chrétien et le mythe
Phụ đề: La Théologie de Rudolf Bultmann
Tác giả: L. Malevez, S. J.
Ký hiệu tác giả: MA-L
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012086
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 22
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích