L'heure héros des avec ou contre le Christ
Tác giả: Jacques d'Arnoux
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012020
Nhà xuất bản: Editions Beyaert
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích