De religiosis institutis & personis
Tác giả: A. Vermeersch, e SJ.
Ký hiệu tác giả: VE-A
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011607
Nhà xuất bản: Sumptibus Beyaert
Năm xuất bản: 1902
Khổ sách: 19
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích