Catholicism in the Third Millennium
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005054
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 29
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích