Đạo Công giáo thiên niên kỷ thứ ba
Nguyên tác: Catholicism the third millenium
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001296
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 442
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: HỘI THÁNH VÀ CÔNG ĐỒNG 19
Đạo Công giáo trước Công đồng Vatican II 22
Những dòng canh tân 28
Công đồng Vatican II (1962-1965) 36
Kết luận 47
CHƯƠNG II: ĐỨC TIN VÀ CỘNG ĐOÀN TIN 51
Bản chất của đức tin 51
Thiên Chúa và dân Người 62
CGS và triều đại Thiên Chúa 74
Kết luận 87
CHƯƠNG III: MỘT HỘI THÁNH HỮU HÌNH 90
Hội thánh và Công đồng 91
Một Cộng đoàn môn đệ 92
Một thừa tác vụ chính thức 97
Hội thánh Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền 111
Kết luận 129
CHƯƠNG IV: MỘT TRUYỀN THỐNG SỐNG ĐỘNG 133
Mạc khải và truyền thống 135
Những cách diễn tả truyền thống 141
Truyền thống Công giáo 152
Kết Luận 160
CHƯƠNG V: CÁC BÍ TÍCH VÀ VIỆC GIA NHẬP KITÔ GIÁO 165
Nguyên tắc Bí tích 166
Các bí tích gia nhập Kitô giáo 173
Nghi thức gia nhập Kitô giáo 189
Kết luận 193
CHƯƠNG VI: ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU VÀ LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ 198
Lời mời gọi làm môn đệ 198
Hôn nhân trong Đức Kitô 201
Chức vụ linh mục 207
Các cộng đoàn Kitô hữu và đời sống tu trì 214
Cuộc sống độc thân 228
Kết luận 231
CHƯƠNG VII: TỘI LỖI, ƠN THA THỨ VÀ VIỆC CHỮA LÀNH 235
Tội lỗi trong truyền thống Kinh Thánh 237
Đạo lý về tội lỗi 244
Sự tha thứ và hòa giải 257
Việc chữa lành và xưc dầu bệnh nhân 261
kết luận 263
CHƯƠNG VIII: LUÂN LÝ GIỚI TÍNH VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 268
Luân lý giới tính 269
Công bằng xã hội 290
Celam 301
Lương Tâm và quyền bính 307
kết luận 312
CHƯƠNG IX: CẦU NGUYỆN VÀ LINH ĐẠO 316
Các loại cầu nguyện 320
Linh đạo 327
Các nền linh dạo đương thời 335
Maria học 345
kết luận 352
CHƯƠNG X: SỰ VIÊN MÃN CỦA ĐỨC CẬY KITÔ GIÁO 355
Ơn Cứu độ và cánh chung 356
Cánh chung học Kitô giáo 360
Sự hiệp thông các thánh 372
Ơn cứu độ bên ngoài Hội Thánh 378
Kết luận 382
CHƯƠNG XI: NHỮNG ĐIỀU CHƯA HOÀN TẤT 385
Canh tân Phụng vụ 388
Các vẫn đè quyền bính 394
Phụ nữ trong Hội Thánh 404
Phong trào đại kết 416
Những khác biệt quá khứ 418
Cuộc đối thoại liên tôn 428
Kết luận 435