Thần học cơ bản
Phụ đề: Phần V: Nhận thức
Tác giả: Lm. Antôn Vũ Huy Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005899
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005900
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005901
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005925
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TRI THỨC ĐỨC TIN
I. Tri thức và lợi ích
II. Theo ánh sáng tin mừng
III. Vấn đề Lời của Thiên Chúa trong lời của con người
CHƯƠNG II: LỜI CỦA THIÊN CHÚA TRONG LỜI CỦA CON NGƯỜI
I. "Nguồn mạch mọi chân lý"
II. Lời của con người
III. Việc soạn thành văn Lời của Thiên Chúa

CHƯƠNG III: THÁNH TRUYỀN

I. Ý niệm
II. Các giai đoạn của tiến trình thánh truyền
III. Các khía cạnh của tiến trình nhận thức
CHƯƠNG IV: QUYỀN BÍNH
A. Quyền bính và tri thức
B. Về quyền bính của dân Chúa
C. Huấn quyền của Giáo hội
CHƯƠNG V: "THEO LỜI THẦY"