Theo Week 2000: Emerging Theological Themes
Phụ đề: Theology Week 1
Tác giả: Fausto B. Gomez, OP, Benedict V. Reyes
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003680
Nhà xuất bản: University of Santo Tomas
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 23
Số trang: 432
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích