Initiation théologique
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011424
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 20
Số trang: 564
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích