Lumen vitae
Phụ đề: Revue Internationale de la Formation Religieuse
Tác giả: G. Delcuve, s.j.
Ký hiệu tác giả: DE-G
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012497
Nhà xuất bản: Franciscaines
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 25
Số trang: 404
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích