Historia shintoism I
Tác giả: P. Dorotheus Schilling,O.F.M
Ký hiệu tác giả: SC-P
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011673
Nhà xuất bản: Romae
Khổ sách: 24
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích