Débats sur le langage théologique
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012475
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 25
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích