The Melody of Theology
Tác giả: Jaroslav Pelikan
Ký hiệu tác giả: PE-J
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003715
Nhà xuất bản: Harvard University Press
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 273
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích