Approches d'une théologie de la science
Tác giả: D. Dubarle
Ký hiệu tác giả: DU-D
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011237
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích