Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale
Tác giả: Michele Federico Sciacca
Ký hiệu tác giả: SC-M
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012141
Nhà xuất bản: Morcelliana
Năm xuất bản: 1944
Khổ sách: 19
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích