La boîte à questions
Tác giả: A. M. Rocguet
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011938
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 16
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012518
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 16
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích