Compendium theologiae orientalis
Phụ đề: in commodum auditorm facultatis theologicae concinnatum
Tác giả: Mauritius Gordillo S. I.
Ký hiệu tác giả: GO-M
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012396
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 21
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích