Morceaux choisis
Tác giả: Paul Claudel
Ký hiệu tác giả: CL-P
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011665
Nhà xuất bản: Gallimard
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 19
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích