Gregorianum
Phụ đề: Commentarii de re theologica et philosophica editi a professoribus Pontificicae universitatis Gregoriane
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 39
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011261
Nhà xuất bản: Pontificicae Universita
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 22
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích