Après Jésus: Le ministère chez les premiers chrétiens
Tác giả: Charles Perrot
Ký hiệu tác giả: PE-C
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006866
Nhà xuất bản: L'Atelier
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích