Cours de religions
Tác giả: V. Cantineau
Ký hiệu tác giả: CA-V
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004245
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 21
Số trang: 759
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích