Ý nghĩa của Kitô giáo
Nguyên tác: The meaning of Christianity
Tác giả: Lm. Phêrô Nemeshegyi, SJ
Ký hiệu tác giả: NE-P
Dịch giả: Lm. Gioakim Đoàn Văn Thục
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000038
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000741
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002949
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003498
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Niềm tin và sự mong đợi của người Do-thái 9
Đời sống của người Do-thái thời Chúa Giêsu 12
Giáo Huấn của Chúa Giêsu 15
Cách sống của Chúa Giêsu 19
Trái tim của Chúa Cha 21
Những phép lạ của Chúa Giêsu 24
Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài 27
Lên đường đi Giêrusalem 28
Cuộc khổ nạn 31
Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô 35
Chúa Thánh Thần hiện xuống 39
Chúa Giêsu Con Một Chúa Cha 40
Thiên Chúa Ba Ngôi 42
Sự cứu rỗi 43
Suy nghĩ và thảo luận 45
Chúa Giêsu sống trong chúng ta 49
Yêu 53
Hy vọng 56
Giáo Hội 57
Thánh truyền và Thánh Kinh 58
Các tông đồ và những người kế vị các ngài 61
Suy nghĩ và thảo luận 65
Các bí tích 69
Rửa tội 73
Thêm sức 76
Thánh thể 77
Bí tích Giao Hòa 80
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 82
Bí tích Truyền chức thánh 84
Bí tích Hôn Phối 84
Một cuộc sống với Chúa 85
Suy tư và thảo luận 88
Có một cuộc sống mai hậu 91
Chúng ta sẽ sống lại 93
Sống hay chết 95
Niềm hy vọng của chúng ta 96