Tham quan xứ sở thần học
Nguyên tác: Au pays de la Theologie
Tác giả: Marcel Neusch, Bruno Chenu
Ký hiệu tác giả: NE-M
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005892
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005893
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005894
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005895
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007483
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013677
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Về sự cần thiết của Thần học  
Một Hội Thánh đi tìm chính mình 10
Phản chiếu lại kinh nghiệm Ki-tô giáo 11
Trong cộng đồng và cách xa cộng đồng 12
II. Triết học một nữ tì khó bảo  
Hai trào lưu xuyên qua Ki-tô giáo 17
Hất bỏ ách thống trị của thần học 19
Một nền thần học bị xâu xé 21
III. Thánh Irenee Bảo vệ chân lý Tin Mừng  
Một người Châu á trong xứ sở người Celtes 27
Đặt mình trong Hội Thánh 28
Trong sự năng động của Đức Ki-tô, Đấng quy tụ vạn vật về một mối 30
IV. Thánh Âu-tinh (354-430) một tư tưởng đã thống trị phương Tây  
Một giáo sư khoa hùng biện trở thành Giám Mục 35
Suy tư từ hoàn cảnh cuộc sống 37
Tập trung tất cả về Thiên Chúa 39
Những căng thẳng của một tư tưởng sống động 40
V. Thánh Thomas D’aquin (1225-1274) vị tiến sĩ chung của Hội thánh  
Một cuộc đời cống hiến cho việc giảng dạy 46
Một công trình tổng hợp 48
Một tư tưởng mở ra cho cái mới 49
VI. Martin Luther (1483-1546) ở gnuồn cội của thần học Tin lành  
Một đan sĩ được Phúc Âm tác độn mạnh 55
Cải cách Giáo Hội 56
Thần Học Tin Lành 57
VII. Một khởi đầu thế kỷ trên ba nốt nhạc (1900-1940)   
Bài tựa của thuyết duy tân 64
Cuộc đột phá đại kết 65
Giáo Hội, một ý tưởng mới 66
VIII. Karl Barth (1836-1968) một người xây dựng nhà thờ lớn  
Từ đồng chí mục sư 72
Không phải là một trường phái 74
IX. Rudolf Bultman (1884-1976) một nền thần học hiện sinh  
Xoá bỏ điều tai tiếng vô ích 81
Tính tuyệt đối của Lời Thiên chúa  83
Giảng Tin Mừng hôm nay 85
X. Marie-Dominique Chenu 91 (1895 - 1990) Một nhà chiêm niệm của mầu nhiệm Nhập thể  
Tính nhẫn nại trí thức trong sự nôn nóng của tinh yêu  92
Chuyển động kỳ diệu của một chân lý đang hoàn thành 93
Nhận ra các dấu hiệu thời đại  94
XI. Teilhard de chardin (1881 - 1955) Một tôn giáo thích nghi với tiến hóa  
Hòa giải Giáo Hội và thế giới hiện đại  102
Đổi mới thế giới quan và khoa thần bí của chúng ta 104
Làm người một cách say mê 105
XII. Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) cái giá của ân sủng  
Một cuộc chiến đấu cho Giáo Hội  112
Kề bên Chúa Kitô trong nỗi đau khổ của Người  113
"Đơn giản sống cuộc đời làm người thôi..."  114
XIII. Giáo hội công giáo bừng tỉnh (1945 - 1960)  
Lòng ham thích các tài liệu gốc   120
Kinh Thánh  120
Truyền thống 120
Phụng vụ  121
XIV. Yves Congar (1904-1991) Một người tôi tớ của dân Chúa  
Tôi đã yêu mến chân lý như người ta yêu thương một con nguời  128
Phần tôi, tôi ở trong ngôi nhà Giáo Hội  129
Tôi là một người có gốc rễ. Tôi ghét cắt đứt với những gì đạt nền tảng cho chúng ta 130
Dại kết đòi hỏi phải có một chuyển động hoán cải và cải cách trải rộng khắp đời sống của mọi Giáo Hội 130 130
XV. Hans Urs Von Balthasar (1905 - 1988) Thập giá và vinh quang của Đức Kitô  
Tôi không có tính cách thần học gia cho lắm  137
Từ ngoại biên đến Trung tâm  139
Lấy Đức Kitô làm trọng tâm khôi phục thần học 140
XVI. Henri de Lubac (1896-1991) và Karl Rahner  (1904-1984) hai chứng nhân Công giáo của ân sủng  
Một mầu nhiệm về tính nhưng không  127
Một đề nghị cứu độ phổ quát 150
XVII. Paul Tillich (1886 . 1965) một kẻ thần học văn hóa  
Hạ thấp các biên giới xuống  160
Một kiểu văn hóa mới  162
Kích thước chiều sâu  164
XVIII. Vatican II (1962 -1965) cuộc đột phá của Thần khí  
Tinh thần Phản cải Cách đã hết thời  170
Trọng tâm: Hội Thánh  171
Khúc ngoặt không phải là tất cả con đường  172
XIX. Trần tục hóa và cái chết của Thiên Chúa  
Một thế giới trần tục hóa  178
Những phản ứng trước trần tục hóa 179
Những nền thần học về cái chết của Thiên Chúa 180
XX. Giải thích học hay nghệ thuật giải thích  
Tìm kiếm ý nghĩa  187
Tính hiện tại của Lời Thiên Chúa  188
Bản văn của Lời Chúa trong lịch sử  190
XXI. Ernst Kaesemann và Wolfhart Pannenberd mạc khải trong lịch sử     195
XXII. Jrgen moltmann niềm hi vọng từ thập giá  
Những lời hứa của Thiên Chúa trong lịch sử  208
Quay lại với căn tính Kitô giáo  210
Giáo Hội trong quyền năng của Thần Khí  212
XXIII. Edourd Dchillebeeckx và Hans Kng chính nghĩa của Đức Kitô trong Hội thánh  
Ân sủng xuất hiện cách hữu hình  220
Chuẩn mực của nguồn cội  223
XXIV. Thần học chính thống giáo hiện nay  
Nhiều hoàn cảnh khác biệt nhau  231
Sáu cách tiếp cận để tìm một định nghĩa  233
Tìm kiếm một giáo thuyết đại kết  235
XXV.  Đương đầu với những ông thầy gieo rắc ngờ vực  
Trước sự tấn công của chủ nghĩa Marx   242
Sự đe doạ của phân tâm học  243
Sự tan vỡ của diễn từ Kitô giáo  245
XXVI. Các nền thần học giải phóng khởi đi từ các kẻ bị loại trừ của lịch sử  
Giải phóng thần học 252
Người nghèo đột nhập vào Giáo Hội  253
"Màu da đen của Thiên Chúa"  255
Sự xuất hiện một thần học nữ quyền da đen  256
XXVII. Châu á với Châu Phi những lục địa thần học mới  
Nỗi đau của Thiên Chúa  264
Tính xác thực của con người  266
XXVIII. Walter Kasper Thiên Chúa, giải đáp cho mầu nhiệm con người  
Thiên Chúa, chân lý của con người 276
Đức Giêsu Kitô, khuôn mặt của Thiên chúa  278
Một mối "tương liên phê phán" (unecorrélation critique)  280
XXIX. Eberhard Jngel Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa  
Thiên Chúa ở đâu?  286
Một con đường được Thiên Chúa vạch ra  287
Thiên Chúa ở giữa chúng ta  289
XXX. Thần học lữ quyền  
Lên tiếng trong tư cách người đấu tranh cho nữ quyền  295
Tư duy Thiên Chúa trong tư cách thần học gia nữ quyền  297
Thần học nữ quyền ở số nhiều  299
Thần học nữ quyền trên thế giới  300
Những nữ thần học gia ngoài thần học nữ quyền 301
XXXI. Giáo hội Công giáo hai mươi năm sau  
Sự tái khẳng định căn tính  305
Thách thức của hôi nhập văn hoá  307
Một cuộc đối thoại dốc toàn lực 309
XXXII. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô  
Lây con người làm khởi điểm  316
Sự kiện Kitô giáo toả sáng  317
Một cuộc sống bị chất vấn  319
XXXIII. Những trắc nghiệm cho đức tin một toàn cảnh thần học đương thời 339
Tái khám phá ra tự do    327
Lịch sử là một ý tưởng mới   
Căn tính của Thiên Chúa  330
Những thách đố mới  332
XXXIV. Thần học đi về đâu?