Science et théologie
Tác giả: Recherches , Débats
Ký hiệu tác giả: REC
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012848
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích