St.Thomas Aquinas Summa Theologica
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008408
Nhà xuất bản: Christian Classics
Khổ sách: 24
Số trang: 627
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích