La conversión del mundo infiel en la concepción del "Totus Christus" de san Augustin
Tác giả: R.P. José Zameza, S.I
Ký hiệu tác giả: ZAM
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol II
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011470
Nhà xuất bản: Seminario de Misiones
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 18
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích