De naturali desiderio beatitudinis supernaturalis ad mentem S. Thomae
Tác giả: Fr. Remigius Ritzler, OPM.
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011888
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 23
Số trang: 95
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích