Tổng luận Thần học. Đạo đức và các nhân đức xã hội
Phụ đề: Từ câu hỏi 81 đến câu hỏi 108
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P2-T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001586
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 427
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007325
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 427
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐẠO ĐỨC VÀ CÁC NHÂN ĐỨC XÃ HỘI 5
Câu hỏi 81: Đạo đức tại sự (8 Tiết) 5
1. Đạo đức chỉ quan hệ với các tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa? 6
2. Đạo đức là nhân đức không? 9
3. Đạo đức là nhân đức duy nhất? 11
4. Đạo đức là nhân đức đặc biệt? 13
5. Đạo đức phải chăng là một nhân đức đối thần? 15
6. Đạo đức cao thượng hơn các luân đức khác? 17
7. Sự thờ phượng Thiên Chúa bao gồm các hành động bên ngoài? 19
8. Đạo đức đồng nhất với sự thánh thiện? 22
CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN ĐỨC ĐẠO ĐỨC 25
Câu hỏi 82: Sự tôn sùng (4 Tiết) 25
1. Sự tôn sùng là hành động dặc biệt? 25
2. Sự tôn sùng là hành động của nhân đức đạo đức? 27
3. Nguyên nhân của sự tôn sùng 29
4. Hiệu quả của sự tôn sùng 32
Câu hỏi 83: Sự cầu nguyện (17 Tiết) 35
hoặc của năng lực tri thức? 36
2. Việc kêu xin cùng Thiên Chúa có thích hợp không? 39
3. Cầu nguyện là hành động của nhân đức đạo đức? 41
4. Người ta chỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa mà thôi? 43
5. Sự cầu xin cần phải có đối tượng nhất định? 46
6. Người ta có nên kêu xin cùng Thiên Chúa các của cải trần gian không? 48
7. Chúng ta phải cầu nguyện cho người khác? 50
8. Chúng ta phải cầu nguyện cho các địch thù chúng ta? 53
9. Bảy lời cầu xin trong kinh Lạy Cha 56
10. Sự cầu nguyện một cách riêng thuộc về thụ tạo có trí năng? 61
11. Các thánh trên trời cầu nguyện cho chúng ta? 63
12. Sự cầu nguyện phải chăng là bằng lời nói? 66
13. Phải chăng sự chăm chú cần thiêt cho sự cầu nguyện? 69
14. Sự cầu nguyện nên kéo dài? 71
15. Sự cầu nguyện có công đức? 74
16. Sự cầu nguyện công hiệu để xin được điều người ta xin? 78
17. Các cách cầu nguyện 81
Câu hỏi 84: Sự thờ lạy (3 Tiết) 84
1. Sự thờ lạy là hành động của sự phụng thờ Thiên Chúa? 84
hoặc một hành động bên ngoài? 87
3. Sự thờ lạy cần phải có một nơi nhất định? 89
Câu hỏi 85: Các lễ tế (4 Tiết) 92
1. Việc dâng lễ tế lên Thiên Chúa thuộc về luật tự nhiên? 92
2. Người ta chỉ nên dâng lễ tế lên Thiên Chúa mà thôi? 95
3. Việc dâng lễ tế là hành động đặc biệt của nhân đức? 97
4. Mọi người đều bắt buộc dâng các lễ tế? 100
Câu hỏi 86: Các sự hiến dâng và các hoa quả đầu mùa (4 Tiết) 102
1. Một số hiến dâng bị bắt buộc bởi gới mệnh? 102
2. Người ta phải hiến dâng cho ai? 105
3. Người ta phải hiến dâng những của cải nào? 107
việc hiến dâng các quả đầu mùa không? 110
Câu hỏi 87: Thuế thập phân (4 Tiết) 113
1. Người ta buộc phải thanh toán thuế thập phân bằng gới mệnh gắt gao? 113
2. Các của cải mà người ta phải đóng thuế thập phân 119
3. Người ta nạp thuế thập phân cho ai? 123
4. Ai phải nạp thuế thập phân? 126
Câu hỏi 88: Lời khấn (12 Tiết) 129
1. Lời khấn là gì? 130
2. Lời khấn liên hệ vời cái gì? 132
3. Sự bắt buộc của lời khấn 135
4. Sự ích lợi của lời khấn 138
5. Lời khấn là hành động của nhân đức nào? 141
6. việc nào có công đức hơn? 143
7. Sự trọng thể của lời khấn 147
có thể làm lời khấn không? 149
9. Các trẻ con có thể bắt buộc mình bằng lời khấn vào tu hội không? 152
10. Người ta có thể miễn chuẩn lời khấn hoặc hoán giảm nó không? 154
11. Người ta có thể miễn chuẩn lời khấn trọng thể về sự tiết dục không? 157
12. Để miễn chuẩn lời khấn, người ta phải nhờ đến quyền bính ở trên? 162
SỰ SỬ DỤNG DANH THIÊN CHÚA: LỜI THỀ, SỰ VAN NÀI VÀ SỰ CẦU KHẨN 166
Câu hỏi 89: Lời thề (10 Tiết) 166
1. Thề là gì? 167
2. Lời thề có hợp pháp không? 169
3. Những phẩm chất nào đi kèm theo lời thề? 172
4. Lời thề là hành động của nhân đức nào? 174
5. Người ta phải tim kiếm và thực hành lời thề được coi là hữu ích? 176
6. Người ta được phép thề bằng cách lấy một thụ tạo mà thề không? 178
7. Lời thề bắt buộc không? 180
8. Lời khấn hoặc lời thề, cái nào bắt buộc nhiều hơn? 185
9. Người ta có thể miễn lời thề không? 186
10. Người ta được phép thề khi nào với ai? 189
Câu hỏi 90: Sự van nài (3 Tiết) 163
1. Người ta được phép sử dụng sự van nài đối với con người không? 193
2. Người ta được phép van nài ma quỷ không? 195
3. Người ta được phép van nài các thụ tạo không có trí năng không? 198
Câu hỏi 91: Sự ca ngợi bằng lời nói (2 Tiết) 200
1. Người ta phải ca ngợi Thiên Chúa bằng lời nói? 200
2. Người ta trong việc ca ngợi Thiên Chúa, phải sử dụng tiếng ca hát? 203
Câu hỏi 92: Sự mê tín (2 Tiết) 207
1. Sự mê tín là tật xấu đối lập với nhân đức đạo đức? 207
2. Sự mê tín có nhiều loại không? 210
CÁC LOẠI MÊ TÍN 213
(2 Tiết) 213
1. Có thể trong việc thờ phượng Thiên Chúa có cái gì nguy hại không? 213
2. Có thể có cái gì dư thừa trong việc thờ phượng Thiên Chúa không? 216
Câu hỏi 94: Sự thờ tà thần (4 Tiết) 219
1. Sự thờ tà thần là một loại mê tín? 219
2. Sự thờ tà thần là tội không? 224
3. Sự thờ tà thần là tội nặng nhất trong mọi tội? 227
4. Nguyên nhân của tội thờ tà thần là cái gì? 230
Câu hỏi 95: Thuật bói (8 Tiết) 234
1. Thuật bói là một tội? 234
2. Thuật bói là loại mê tín? 237
...