Systematic Theology
Phụ đề: Existence and the Christ
Tác giả: Paul Tillich
Ký hiệu tác giả: TI-P
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008614
Nhà xuất bản: The University of Chicago
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 23
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích