Le sens de l'athéisme moderne
Tác giả: Jean Lacroix
Ký hiệu tác giả: LA-J
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004282
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích