Thần học hệ thống: Tiếp cận theo Công giáo Rôma
Nguyên tác: Systematic Theology: A Roman Catholic Approach
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013122
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013123
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013124
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 393
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NỘI DUNG  
Lời giới thiệu của người dịch ix
Lời tri ân xiii
Các chữ ký và ký hiệu viết tắt xiv
Đối chiếu tên riêng phiên âm Anh - Việt XV
GIỚI THIỆU 1
Chương 1: THẦN HỌC HỆ THỐNG 5
Bản chất của thần học 5
Thần học hệ thống 10
Những hướng đối lập 23
Thần học đương thời 29
Kết Luận 35
ĐỌC THÊM 38
Chương 2: NHỮNG VĂN HÓA ĐANG THAY ĐỔI, NHỮNG CHÚ GIẢI MỚI 39
Từtrào lưu hiện đại đến thuyết hiện đại 40
Những chú giải mới 49
Thuyết đa nguyên thần học 61
Kết Luận 64
ĐỌC THÊM 66
Chương 3: MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA 67
Thiên Chúa siêu việt 68
Nhận biết Thiên Chúa siêu việt 71
Chúa Giêsu, Con một Thiên chúa 78
Chúa Thánh Thần 80
Chúa Ba Ngôi 83
Thiên Chúa trong tư tưởng hiện đại 93
Kết Luận 103
ĐỌC THÊM 105
Chương 4: ĐỨC GIÊSU ĐẤNG KITÔ 107
Khám phá Đức Giêsu lịch sử 108
Triều đại Thiên Chúa 111
Tử nạn và Phục sinh 116
Những Kitô học Tân ước 120
Những Kitô học kinh điển 126
Những Kitô học hiện đại 143
Kết Luận 145
ĐỌC THÊM 147
Chương 5: MẠC KHẢI VÀ ĐỨC TIN 147
Mạc khải chung 148
Mạc khải riêng 148
Dei Verbum... 151
Những mô hình mạc Khải 153
Mạc Khải xét như Thông Truyền Bằng biểu hiệu 160
Đức tin 167
Đức tin và cứu độ 171
Hiện đại và mất đức tin 176
Kết luận 178
ĐỌC THÊM 182
Chương 6: TỘI LỖI, ÂN SỦNG VÀ NHÂN VỊ 185
Huyền thoại sa ngã 187
Thánh Phaolô 189
Tội tổ tông 190
Tiếp cận đại dương 193
Ân sủng 195
Những quan điểm Công Giáo và Tin Lành 196
Kết Luận 217
ĐỌC THÊM 219
Chương 7: ĐỨC MARIA VÀ CÁC THÁNH THÔNG CÔNG  220
Khái niệm hiệp thông 220
Các Thánh thông công 222
Đức Mẹ Maria trong Giáo Hội 226
Các Tín Điều về Đức Mẹ Maria 232
Kết Luận 238
ĐỌC THÊM 24
Chương 8: GIÁO HỘI 242
Các Giáo hội trong Tân Ước 244
Giáo hội trong lịch sử. 251
Giáo hội Vatican II 256
Những Giáo hội học hiện đại 267
Những vấn đề bỏ ngỏ 273
Kết Luận 280
ĐỌC THÊM 283
Chương 9: BÍ TÍCH VÀ KHAI TÂM KITÔ GIÁO 285
Tính Bí Tích  286
Thần học bí tích đương đại 292
Khai tâm Kitô giáo 297
Kết Luận 311
ĐỌC THÊM 314
Chương 10: CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH VÀ ƠN GỌI 316
Sám hối và Hòa giải, 316
Bí Tích dành cho bệnh nhân 320
Hôn nhân 321
Bí tích Truyền chức thánh 332
Kết Luận 346
ĐỌC THÊM 348
Chương 11: SÁNG TẠO VÀ CÁNH CHUNG 350
Sáng tạo trong Kinh thánh 350
Sáng tạo trong truyền thống 359
Sáng tạo và khoa học 364
Sự tiến hóa và kịch tính sự sống 368
Cánh chung học 371
Tứ chung 375
Luyện tội 383
Viên mãn của ơn Cứu Độ 385
Kết Luận 390
ĐỌC THÊM 392