Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives
Tác giả: Francis Schussler Fiorenza , John P. Galvin
Ký hiệu tác giả: FI-F
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009196
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích