Théologiens du Chrisst auourd'hui
Tác giả: Arno Schilson, ĐHY. Walter Kasper
Ký hiệu tác giả: SC-A
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016133
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích