Aquinas's Summa
Phụ đề: Background, Structure, and Reception
Tác giả: Jean-Pierre Torrell,OP
Ký hiệu tác giả: TO-J
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008608
Nhà xuất bản: Washington, DC
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích