Acting on Principles
Phụ đề: A Thomistic Perspective in Making Moral Decisions
Tác giả: Janko Zagar, OP
Ký hiệu tác giả: ZA-J
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008510
Nhà xuất bản: Stock
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 24
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích