Summa Theologiae
Phụ đề: Secunda Secundae Pars
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Trung tâm học vấn Đa Minh
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: P2-2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008502
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 1768
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008528
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 1768
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008581
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 1768
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008582
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 1768
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích