Tổng luận Thần học. Đức tiết độ
Phụ đề: Từ câu hỏi 141 đến câu hỏi 170
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P2-T6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001590
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007328
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đức TIẾT ĐỘ 5
Câu hỏi 141: Nhân đức tiết độ (8 Tiết) 5
1. Đức tiết độ là một nhân đức? 6
2. Nhân đức tiết độ là một nhân đức đặc biệt? 8
3. Nhẩn đức tiết độ chỉ liên hệ với các sự ước muốn và các sự vui thú mà thôi? 10
4. Nhân đức tiết độ chỉ liên hệ với các sự vui thú của xúc giác mà thôi? 13
5. Nhân đức tiết dộ có liên hệ nhiều với các sự vui thú của vị giác hơn về các sự vui thú xúc giác không? 17
6. Quy tắc của nhân đức tiết độ là cái gì? 19
7. Nhân đức tiết độ là một bản đức không? 22
8. Nhân đức tiết độ có phải là nhân đức quan trọng nhất trong các nhân đức không? 23
Câu hỏi 142: Các tật xấu đối lập với nhân đức tiết độ: Sự vô cảm và Sự không tiết độ (4 Tiết) 26
Tiết 1: Sự vô cảm là tội? 26
Tiết 2: Sự không tiết độ là tội trẻ con? 29
Tiết 3: So sánh sự không tiết độ và sự hèn nhát 32
Tiết 4: Phải chăng tội không tiết độ là tội làm ô danh nhất? 35
CÁC PHẦN CỦA NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ 35
Câu hỏi 143: Các phần của nhân đức tiết độ cách tổng quát (1 Tiết) 38
Câu hỏi 144: Sự bẽn lẽn (4 Tiết) 42
Tiết 1: Sự bẽn lẽn có phải là một nhân đức không? 42
Tiết 2: Sự bẽn lẽn liên hệ với cái gì? 45
Tiết 3: Người ta cảm thấy bẽn lẽn trước những ai? 49
Tiết 4: Những kẻ cảm thấy mình bẽn lẽn, là những con người thế nào? 52
Câu hỏi 145: Sự lương thiện (4 Tiết) 55
Tiết 1: Sự lương thiện liên hệ với nhân đức? 55
Tiết 2: Sự lương thiện liên hệ với cái đẹp thế nào? 58
Tiết 3: Sự tốt lương thiện liên hệ thế nào với cái hữu ích và cái vui thú? 60
Tiết 4: Cái lương thiện là một phần của nhân đức tiết độ? 62
CÁC PHẦN CHỦ THỂ CỦA NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ 65
Câu hỏi 146: Sự kiêng cử (2 Tiết) 65
Tiết 1: Sự kiêng cử là một nhân đức? 65
Tiết 2: Nhân đức kiêng cử là một nhân đức đặc biệt? 68
Câu hỏi 147: Sự ăn chay (8 Tiết) 71
Tiết 1: Sự ăn chay là hành động của nhân đức? 71
Tiết 2: Sự ăn chay là hành động của nhân đức kiêng cử? 74
Tiết 3: Sự ăn chay nằm trong giới mệnh? 76
Tiết 4: Phải chăng một số người được miễn khỏi tuân giữ giới mệnh này? 79
Tiết 5: Thời gian ăn chay 83
Tiết 6: Sự ăn chay đòi phải có một bữ a ăn duy nhất? 87
Tiết 7: Giờ bữa ăn cho những kẻ ăn chay 89
Tiết 8: Các thức ăn người ta phải kiêng cử 91
Câu hỏi 148: Sự ham ăn (6 Tiết) 94
Tiết 1: Sự ham ăn là tội? 94
Tiết 2: Sự ham ăn là trọng tội? 95
Tiết 3: Phải chăng sự ham ăn là tội lớn nhất? 98
Tiết 4: Các loại ham ăn 100
Tiết 5: Sự ham ăn là mối tội đầu? 102
Tiết 6: Các con cái của sự ham ăn 104
Câu hỏi 149: Tính điều độ (4 Tiết) 107
Tiết 1: Chất thể riêng của tính điều độ là cái gì? 107
Tiết 2: Tính điều độ là một nhân đức đặc biệt? 109
Tiết 3: Người ta được phép dùng rượu không? 111
Tiết 4: Nhân đức điểu độ cần thiết nhất là cho ai? 113
Câu hỏi 150: Tính nghiện rượu (4 Tiết) 116
Tiết 1: Chứng nghiện rượu có tội? 116
Tiết 2: Chứng nghiện rượu là trọng tội? 118
Tiết 3: Phải chăng chứng nghiện rượu là tội trọng nhất? . 121
Tiết 4: Hành động khi đang say rượu có vô tội không? 122
ĐỨC TRINH KHIẾT 125
Câu hỏi 151: Đức trinh khiết (4 Tiết) 125
Tiết 1: Đức trinh khiết là một nhân đức? 125
Tiết 2: Phải chăng nhân đức trinh khiết là một nhân đức tổng quát? 127
Tiết 3: Đức trinh khiết là một nhân đức phân biệt với nhân đức kiêng cử? 130
Tiết 4: Các mối tương quan của nhân đức trinh khiết với sự nết na 132
Câu hỏi 152: Nhân đức đổng trinh (5 Tiết) 135
Tiết 1: Nhân đức đổng trinh cốt tại cái gì? 135
Tiết 2: Sự đồng trinh bất hợp pháp? 139
Tiết 3: Sự đổng trinh là một nhân đức?. 142
Tiết 4: Sự trổi vượt của sự đồng trinh đối với hôn nhân 146
Tiết 5: Sự trổi vượt của nhân đức đổng trinh đối với các nhân đức khác 149
TẬT XẤU DÂM DỤC 152
Câu hỏi 153: Sự dâm dục tổng quát (5 Tiết) 152
Tiết 1: Chất thể của sự dâm dục là cái gì? 152
Tiết 2: Phải chăng mọi sự giao hợp xác thịt đều là bất hợp pháp? 154
Tiết 3: Sự dâm dục là trọng tội? 157
Tiết 4: Sự dâm dục là tật xấu hàng đẩu? 159
Tiết 5: Con cái của sự dâm dục 161
Câu hỏi 154: Các phần của sự dâm dục (12 Tiết) 165
Tiết 1: Phân chia các phần của sự dâm dục thế nào? 165
Tiết 2: Sự dâm dục đơn giản là trọng tội? 169
Tiết 3: Phải chăng sự dâm dục đơn giản là tội lớn nhất trong các tội? 175
trong các sự vuốt ve mơn trớn khác thuộc về giống này không? 178
Tiết 5: Sự xuất tinh ban đêm có tội không? 180
Tiết 6: Sự dâm uế 184
Tiết 7: Sự dụ dỗ phụ nữ 187
Tiết 8: Sự ngoại tình 190
Tiết 9: Sự loạn luân 193
Tiết 10: Sự phạm thánh 196
Tiết 11: Tội ngược bản tính 199
Tiết 12: Trật tự của sự trọng đại trong các loại củạ sự dâm dục 200
CÁC PHẦN NĂNG LỰC CỦA NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ 204
Câu hỏi 155: Sự tiết dục (4 Tiết) 204
Tiết 1: Đức tiết dục là một nhân đức 204
Tiết 2: Chất thể của nhân đức tiết dục là cái gì? 207
Tiết 3: Trú sở của nhân đức tiết dục là cái gì? 210
Tiết 4: So sánh nhân đức tiết dục với nhân đức tiết độ 212
Câu hỏi 156: Sự không tiết dục (4 Tiết) 215
Tiết 1: Sự không tiết dục lệ thuộc vào linh hổn hoặc thân thể? 215
Tiết 2: Sự không tiết dục có tội không? 218
Tiết 3: So sánh sự không tiết dục với sự không tiết độ 220
muốn của mình, cái nào xấu xa hơn? 224
...