Saint Thomas d'Aquin: Des lois, texte traduit et présenté
Tác giả: Jean de la Croix Kaelin, OP.
Ký hiệu tác giả: KA-J
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012145
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 17
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích