Écrits théologiques
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012756
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 264
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích