Thần học Karl Rahner
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000315
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000316
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: Chìa khóa mới trong Thần Học 13
1. Tính ưu việt của Kinh Nghiệm 17
2. Kinh nghiệm siêu việt 19
3. Thời điểm triết lý: Phản hồi về kinh nghiệm chung của con người 21
4. Thời điểm thần học: suy tư về đức tin sống động 26
5. Thần học ân sủng: Hiện sinh siêu nhiên 30
Chương II: Bắt đầu với con người 35
1. Ý nghĩa về con người 38
2. Siêu việt và tri thức 39
3. Tự do và trách nhiệm 43
4. Cứu rỗi: Siêu việt và lịch sử 48
5. Con người lệ thuộc 51
6. Những câu hỏi thảo luận 52
Chương III: Bên trong Mầu nhiệm thánh 55
1. Cụm từ "Thiên Chúa" 55
2. Tri thức về Thiên Chúa 59
a. Tiền ghi chú: Kinh nghiệm và Thiên Chúa 59
b. Ý nghĩa và bối cảnh 61
c. Chủ quan tính của con người là chuyển động hướng về bối cảnh vô hạn 63
d. Mầu nhiệm thánh là bối cảnh của thực tại 67
3. Một Thiên Chúa cá vị 70
4. Sự lệ thuộc và tụ trị của tạo vật 75
5. Những câu hỏi thảo luận 78
Chương IV: Những Mối Quan Hệ Của Tự Do 81
1. Lịch sử: Cứu rỗi hay không cứu rỗi 82
2. Tự do có trách nhiệm 83
3. Tự do có mụch đích 86
4. Khả năng tối tăm của tự do 87
5. Thế lưỡng nan giả tạo 89
6. Chân trời tự do 91
7. Sức mạnh tội lỗi 94
8. Cứu độ qua cộng đoàn 97
9. Câu hỏi gợi ý 98
Chương V: Lời Mời Gọi Ân Sủng 101
1. Thiên Chúa tự hiến chính bản thân đêr cứu rỗi con người 102
2. Con người đáp trả 107
3. Tính phổ quát và tự do của ân sủng 110
4. Câu hỏi gợi ý 114
Chương VI: Lịch Sử Ân Sủng 117
1. Lịch sử ân sủng trong lịch sử trái đất 119
2. Lịch sử tôn giáo 124
3. Thiên Chúa Trong Lịch Sử 128
4. Lịch Sử trong Đức Kitô 130
5. Ngôn Từ ân sủng 132
6. Tương lai của lịch sử và ân sủng 134
7. Câu hỏi gợi ý 136
Chương VII: Khám phá Đức Giêsu Kitô: Chúng ta cùng chia sẻ một lịch sử 139
1. Kitô học lịch sử và bản chất 141
2. Cấu trúc nền tảng trong cuộc đời Đức Giêsu 143
3. Sự sống lại: Từ sự chết đến sự sống 145
4. Con đường lịch sử; Con đường của chúng ta ngày nay 148
5. Những hàm ý thêm của Kitô học 151
6. Câu hỏi gợi ý 155
Chương VIII: Mong Chờ Đức Giêsu Kitô: Giải Thích về niềm hy vọng của chúng ta 159
1. Những câu hỏi dẫn đến Kitô học siêu việt 161
2. Hy vọng và lịch sử 164
3. Con người Đức Kitô 168
4. Đức Kitô: Ngôi Lời nhập thể 172
5. Câu hỏi gợi ý 176
Chương IX: Trở Nên Kitô Chung Với Nhau 179
1. Mục Đích của Giáo Hội 181
2. Mục đích của Rahner 183
a. Nguồn gốc Giáo Hội 185
b. Hiệp nhất và đa dạng trong Tân Ước 188
c. Ngoài Giáo Hội Không có Kitô Giáo 190
d. Thuộc về một Giáo Hội đặc thù 191
3. Kinh Thánh, Chức vụ giảng dạy và cá nhân 195
4. Câu hỏi gợi ý 200
Chương X: Niềm hy vọng cho nhân loại: Cánh chung học của Karl 203
1. Dẫn nhập vào cánh chung học của Rahner 205
2. Giải thích các công bố cánh chung 207
3. Niềm hy vọng cho cá nhân 211
4. Niềm hy vọng cho nhân loại và cho trái đất 215
5. Thái độ người Kitô và Giáo Hội mang tính cánh chung 217
6. Câu hỏi gợi ý 220
Chương XI: Đạo Đức của Đức Tin 223
1. Thách đố với nguyên tắc sống: sự phức tạp mới của đạo đức 224
2. Nguyên tắc sống của luật tự nhiên 226
3. Rahner duyệt lại luật tự nhiên 228
4. Lý tưởng đạo đức nền tảng: Một tình yêu cho Thiên Chúa và tha nhân 232
5. Đức Giêsu Kitô: Nguồn lý tưởng nền tảng của đạo đức 238
6. Câu hỏi gợi ý để thảo luận 242