Tư tưởng thần học của Maurice Zundel
Phụ đề: Thanh bần và giải thoát
Nguyên tác: La pen sée théologique de Maurice Zundel
Tác giả: Marc Donzé
Ký hiệu tác giả: DO-M
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000540
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 625
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000542
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 625
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 1
Lời nói đầu 15
PHẦN I: CON NGƯỜI NÀO  
Chương I: Vấn đề về con người 33
1. Những câu hỏi 33
2. Những định mệnh 40
3. Những phản đề 53
4. Sự mở ra 61
Chương II: Kiến thức và nghệ thuật 71
I. Kiến thức 71
1. Một vài ghi chú về kiến thức 75
2. Những mức độ của kiến thức 81
1. Nghệ thuật 84
2. Công trình nghệ thuật 88
3. Nhà nghệ sĩ 91
4. Người chiêm ngắm 94
5. Vẻ đẹp 98
Chương III: Khoa học và sự thật 103
1. Khoa học - một công trình của loài người 107
2. Khoa học và giải phóng con người 113
3. Chung cục thứ ba 126
4. Vật chất và tinh thần 131
5. Những sự thật và một sự thật 137
Chương IV: Nhân Vị 145
1. Sự hiểu biết lẫn nhau 145
2. Tính bất khả xâm phạm 153
3. Nhân phẩm và giá trị 159
4. Tính nội tại 166
5. Tự do 173
6. Thanh bần 185
7. Nhân cách 191
8. Sự hiện diện 198
PHẦN II: THIÊN CHÚA NÀO?  
Chương I: Sự hiện diện đã được mạc khải 207
1. Biến cố - đăng quang 209
2. Mạc khải, nhập thể và sự thật 216
3. Mạc khải và đối thoại 223
4. Trường hợp - giới hạn 226
5. Mạc khải và khó nghèo 231
Chương II: Thiên Chúa Ba Ngôi Và Đức Thanh Bần 239
1. Từ thuyết độc thần nhất bản đến thuyết độc thần tam bản 239
2. Từ ba ngôi nhân loại đến ba ngôi tự tại 249
3. Thiên Chúa Ba Ngôi tự tại 255
4. Cái nghèo của Thiên Chúa 265
5. Nền tảng của mọi sự 271
Chương III: Cái nghèo của Đức Kitô 275
1. Thiên Chúa Ba Ngôi và Nhập Thể 275
2. Về một vài khó khăn 279
3. Nhân tính - Bí tích 283
4. Không thể chảy tan ra 292
5. Sứ mạng của Đức Kitô 298
Chương IV: Tạo dựng và cứu chuộc 309
1. Sự tạo dựng 310
2. Sự tiến hóa 323
3. Vấn đề của sự dữ 328
4. Tội và tội nguyên thủy 345
5. Mầu nhiệm của Thập giá 350
6. Con người trước Thập Giá 360
Chương V: Giáo Hội Và Khó Nghèo 367
1. Giáo Hội chính là Đức Giêsu 367
2. Sứ vụ và sự từ nhiệm 377
3. Tính Bất khả ngộ 389
4. Cùng nhau và đơn độc 393
Chương VI: Tín lý và Bí Tích 405
1. Tín Lý là Thánh Thể của sự thật 405
2. Các Bí Tích 419
3. Bí Tích Thánh Thể 430
4. Đức Maria 439
PHẦN III: CÁI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA, CÁI NGHÈO CỦA CON NGƯỜI  
Chương I: Đạo đức và thần bí 455
1. Sự suy tàn của tuyệt đối 457
2. Đạo đức và cưỡng bức 459
3. Hướng tới một nền đạo đức của nhân vị 465
4. Đạo đức và bản thể học 470
5. Đạo đức và thần bí 482
Chương II: Sự chết và sự bất tử 489
1. Sự chết, vấn đề của sự sống 489
2. Cái chết thể lý và cái chết tâm linh 492
3. Sự sống còn 498
4. Cái chết và cái bất tử của thân xác 505
Chương III: Sự tôn trọng của các bản năng 511
1. Trở nên thân thể của mình 512
2. Tôn trọng và giải thoát cái vô thức 518
Chương IV: Tình yêu và giới tính 535
1. Hành vi của giống loài 535
2. Cái nhìn của đứa trẻ 544
3. Tình yêu của người nam và người nữ 548
4. Đức khiết tịnh và sự tinh nguyên 554
5. Hôn Nhân và độc thân 560
Chương V: Quyền sở hữu 569
1. Giàu có và thiếu thốn 569
2. Những quyền của con người 574
3. Quyền sở hữu 581
4. Lao động 591
5. Vai trò của Giáo Hội 596
Chương VI: Thinh lặng và mừng vui 599
1. Lời nguyện trên cuộc sống 599
2. Thinh lặng và lời nói 607
3. Tiếng hát và mừng vui 611
KẾT 617