Philosophes Saint Thomas d'Aquin
Tác giả: André Gresson
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012102
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 17
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích