Tổng luận Thần học. Vinh phúc
Phụ đề: Từ câu hỏi 22 đến câu hỏi 48
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P1-T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007313
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

1. Có các đam mê trong linh hồn? 6
hơn là ở trong phần tri thức của nó? 8
3. Phải chăng các đam mê ở trong giác dục hơn là ở trong tâm dục (ý chí)? 11
1. Các đam mê của tham dục dị biệt với các đam mê của nộ dục? 14
của sự tốt và sự xấu? 17
3. Có đam mê nào không có tương phản hữu? 20
4. Trong cũng một sự xấu có những đam mê khác loại mà không tương phản..? 22
1. Người ta gặp được sự tốt hoặc sự xấu đạo đức trong các đam mê? 25
2. Mọi đam mê đều xấu về phương diện đạo đức? 27
3. Mọi đam mê thêm hoặc bớt sự tốt hoặc sự xấu của hành vi? 30
4. Có đam mê tốt hoặc xấu do loại của mình? 32
CÂU HỎI 25. TRẬT TỰ CỦA CÁC ĐAM MÊ ĐỐI VỚI NHAU 35
1. Trật tự các đam mê của nộ dục đối với các đam mê của tham dục 35
2. Trật tự các đam mê tham dục với nhau 38
3. Trật tự của các đam mê nộ dục với nhau 40
4. Bốn đam mê chính 43
CÂU HỎI 26. CÁC ĐAM MÊ CỦA LINH HỒN TRONG ĐẶC THÙ 46
1. Tình yêu hiện hữu trong tham dục không? 46
2. Tình yêu là đam mê? 49
3. Tình yêu đồng nhất với từ ái? 51
và tình yêu ham muốn? 53
CÂU HỎI 27. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH YÊU 55
1. Sự tốt là nguyên nhân duy nhất của tình yêu? 55
2. Sự biết là nguyên nhân của tình yêu? 57
3. Sự tương tự là nguyên nhân của tình yêu? 59
4. Có đam mê nào khác là nguyên nhân của tình yêu? 63
CÂU HỎI 28. CÁC HIỆU QUẢ CỦA TÌNH YÊU 64
1. Sự phối hợp có phải là hiệu quả của tình yêu? 64
2. Sự ở trong nhau có phải là hiệu quả của tình yêu? 67
3. Xuất thần có phải là hiệu quả của tình yêu? 70
4. Sự ganh có phải là hiều quả của tình yêu? 72
5. Tình yêu là đam mê là thương tổn kẻ yêu? 75
khi người yêu? 77
CÂU HỎI 29. SỰ GHÉT 79
1. Sự xấu là nguyên nhân và là đối tượng của sự ghét? 79
2. Sự ghét được tạo nên bởi tình yêu? 81
3. Sự ghét mạnh hơn tình yêu? 83
4. Người ta có thể ghét chính mình? 85
5. Người ta có thể ghét sự thật? 87
6. Người ta có thể ghét sự vật nào cách phổ quát? 89
CÂU HỎI 30. SỰ HAM MUỐN 92
1. Sự ham muốn chỉ ở trong giác dục? 92
2. Sự ham muốn là mốn đam mê riêng biệt? 94
3. Có những ham muốn tự nhiên và ham muốn không tự nhiên? 97
4. Sự ham muốn vô cùng? 99
CÂU HỎI 31. SỰ VUI THÚ TẠI SỰ 102
1. Sự vui thú là đam mê? 103
2. Sự vui thú có ở trong thời gian? 105
3. Sự vui thú phân biệt với sự vui mừng? 107
4. Sự vui thú ở trong tâm dục? 109
các sự vui thú thiêng liêng và khả niệm? 111
6. Các sự vui thú của xác giác thắng thế hơn các sự vui thú giác quan? 115
7. Có sự vui thú khộng tự nhiên? 117
8. Sự vui thú tương phản với vui thú? 119
CÂU HỎI 32. NGUYÊN HNÂN CỦA SỰ VUI THÚ 122
1. Hành động là nguyên nhân riêng của sự vui thú? 123
2. Sự chuyển động là nguyên nhân của sự vui thú? 125
3. Hy vọng và sự hồi tưởng là nguyên nhân của sự vui thú? 128
4. Sự buồn rầu là nguyên nhân của sự vui thú? 130
của sự vui thú của chúng ta? 132
6. Làm sự tốt cho người khác là nguyên nhân của sự vui thú? 134
7. Sự tương tự là nguyên nhân của sự vui thú? 137
8. Sự ngạc nhiên là nguyên nhân của sự vui thú? 139
CÂU HỎI 33. SỰ VUI THÚ 142
1. Sự vui thú là nguyên nhân của sự giãn nở? 142
2. Sự vui thú tạo nên sự khát vọng hoặc sự ước muốn về chính mình? 144
3. Sự vui thú ngăn trở sự sử dụng trí năng? 147
4. Sự vui thú làm hoàn hảo hành động? 150
CÂU HỎI 34. SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU CỦA CÁC SỰ VUI THÚ 153
1. Mọi sự vui thú đều xấu không? 153
2. Nếu mọi sự vui thú luôn không xấu, vậy chúng luôn tốt? 157
3. Có sự vui thú tốt nhất không? 159
người ta phán đoán về sự tốt hoặc sự xấu đạo đức? 162
CÂU HỎI 35. SỰ ĐAU ĐỚN HAY SỰ BUỔN RẦU TẠI SỰ 164
1. Sự đau đớn là đam mê của linh hồn? 165
2. Sự buồn rầu đồng nhất với sự đau đớn? 167
3. Sự buồn rầu hay sự đau đớn tương phản với sự vui thú? 169
4. Một sự buồn rầu tương phản mọi sự vui thú? 172
5. Có sự buồn rầu tương phản với sự chiêm ngưỡng? 175
6. Phải trốn tránh sự buồn rầu hơn ước muốn sự vui thú? 179
7. Sự đau đớn bên ngoài to lớn hơn sự đau đớn bên trong? 182
8. Các loại buồn rầu 185
CÂU HỎI 36. CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BUỒN RẦU HOẶC CỦA SỰ ĐAU ĐỚN 189
1. Nguyên nhân của sự đau đớn là sự tốt bị mất hoặc sự xấu phối hợp? 189
2. Sự ham muốn là nguyên nhân của sự đau đớn? 192
3. Sự ước muốn đơn nhất tính tạo nên sự đau đớn? 194
4. Quyền lực mà người ta không thể chống lại là ngnhân cho sự đau đớn? 196
CÂU HỎI 37. CÁC HIỆU QUẢ CỦA SỰ ĐAU ĐỚN HOẶC CỦA SỰ BUỒN RẦU 199
1. Sự đau đớn làm biến mất năng lực hiểu biết? 199
2. Sự lo lắng của tinh thần là hiệu quả của sự buồn rầu hoặc đau đớn? 202
3. Sự buồn rầu hoặc sự đau đớn làm yếu mọi hoạt động tính? 204
4. Sự buồn rầu làm hại thân thể hơn các đam mê khác của linh hồn? 206
CÂU HỎI 38. CÁC THỨ THUỐC ĐỐI VỚI SỰ BUỒN RẦU HOẶC ĐAU ĐỚN 209
1. Sự đau đớn hoặc sự buồn rầu được giảm bớt bởi bất cứ sự vui nào? 209
2. Sự đau đớn hoặc sự buồn rầu được giảm bớt bởi nước mắt? 212
3. Sự đau đớn hoặc buồn rầu đước giảm bớt bởi lòng thương xót của …? 214
4. Sự đau đớn / buồn rầu được giảm bớt bởi sự chiêm ngưỡng chân lý? 215
5. Sự đau đớn / buồn rầu được dịu bớt bởi giấc ngủ hoặc tắm rửa? 217
CÂU 39. VỀ SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU CỦA SỰ BUỒN RẦU HOẶC CỦA SỰ ĐAU ĐỚN 219
1. Mọi sự buồn rầu đều xấu không? 219
...