Conversion et grâce chez S.Thomas d'Aquin
Tác giả: Henri Bouillard
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011155
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích