Le Christ d'après Saint Thomas d'Aquina
Tác giả: R. P. Menne, OP
Ký hiệu tác giả: ME-R
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011303
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1909
Khổ sách: 19
Số trang: 493
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích