Tổng luận Thần học. Sự sống, sự chết và sự Phục sinh của Đức Kitô
Phụ đề: Câu hỏi 27 đến 59
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q3-T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007354
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 560
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 27: SỰ THÁNH HÓA CỦA ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA (6 tiết) 6
1. Đức thánh nữ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa đã được thánh hóa trước khi sinh ra. 6
2. Ngài đã được thánh hóa trước khi được phú hồn không? 9
3. Sự thánh hóa này đã hoàn toàn hủy tiêu ở nơi ngài cái ổ tội. 12
4. Ngài đã được ban cho ơn chẳng bao giờ phạm tội 16
5. Ngài đã được lãnh nhận sự sung mãn các ẩn sủng. 19
6. Việc được thánh hóa như vậy riêng thuộc về một mình ngài không? 23
CÂU HỎI 28: SỰ ĐỒNG TRINH CỦA ĐỨC MARIA (4 Tiết) 26
1. Mẹ Thiên Chúa đồng trinh khi cưu mang Chúa Kitô. 26
2. Ngài vẫn đồng trinh trong lúc sinh Chúa Kitô. 30
3. Ngài vẫn đồng trinh sau khi sinh. 33
4. Phải chăng ngài đã khấn đồng trinh? 38
CÂU HỎI 29: LỄ ĐÍNH HÔN CỦA MẸ THIÊN CHÚA (2 tiết) 41
1. Chúa Kitô sẽ sinh ra bởi một người nữ đã đính hôn? 41
2. Có sự kết hôn thực sự giữa Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Thánh Giuse? 46
CÂU HỎI 30: SỰ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA (4 tiết) 50
1. Sự đem tin cho Đức Maria biết điều sắp được thực hiện ở nơi bà có thích hợp không? 50
2. Ai sẽ đem tin này cho bà? 52
3. Theo thể cách nào? 56
4. Theo trật tự nào? 59
CÂU HỎI 31: CHẤT THỂ MÀ DO ĐÓ THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CỨU THẾ ĐƯỢC CƯU MẠNG (8 tiết) 62
1. Xác thịt của Chúa Kitô đã được rút lấy từ Adong? 63
2. Nó đã được rút từ Đa vít không? 65
3. Gia phả của Chúa Kitô theo các Phúc Âm 68
4. Việc Chúa Kitô sinh bởi một người nữ thích hợp không? 75
5. Thân thể của ngài đã được cấu tạo bằng máu trong sạch nhất của Đức Trinh Nữ. 79
6. Xác thịt của Chúa Kitô đã hiện hữu ở nơi cá tổ phụ thời xưa tùy theo một yếu tố nâ 82
7. Xác thịt của Chúa Kitô, ở nơi các tổ phụ có vướng mắc không? 85
8. Chúa Kitô đã nộp thuế thập phân với tư cách Ngài hiện diện ở nơi ông Abraham k? 87
CÂU HỎI 32: NGUYÊN LÝ CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC CƯU MANG CHÚA KITÔ (4 tiết) 90
1. Đức Chúa Thánh Thần là nguyên lý chủ động trong việc cưu mang Chúa Kitô. 90
2. Người ta có thể nói Chúa Kitô được cưu mang bởi Chúa Thánh Thần. 94
3. Người ta có thể nói Đức Chúa Thánh Thần là Cha của Chúa Kitô theo xác thịt không? 96
4. Phải chăng Đức Maria có vai trò chủ động trong sự cưu mang Chúa Kitô? 99
CÂU 33: THỂ CÁCH VÀ TRẬT TỰ TRONG VIỆC CƯU MANG CHÚA KITÔ (4 tiết) 103
1. Thân thể Chúa Kitô đã được tạo thành trong giây lát đầu tiên trong việc cưu mang          103
2. Thân thể của Chúa Kitô được phú hồn từ giay phút đầu tiên này? 107
3. Thân thể Chúa Kitô đã được Ngôi Lời nhận lấy từ giây lát đầu tiên này? 109
4. Sự cưu mang này tự nhiên hoặc siêu nhiên. 111
CÂU HỎI 34: SỰ HOÀN HẢO CỦA CHÚA KITÔ TỪ LÚC ĐƯỢC CƯU MANG (4 tiết) 113
1. Vào lúc đầu tiên trong sự cưu mang Ngài, Chúa Kitô đã được thánh hóa do ấn sủng. 113
2. Vào lúc ấy, Ngài đã sử dụng tự do ý chí của Ngài. 116
3. Lúc bấy giờ Ngài đã có thể lập công? 118
4. Vào lúc bấy giờ Ngài đã thưởng thức đầy đủ sự thị kiến vinh phúc? 121
CÂU HỎI 35: SỰ SINH RA CỦA CHÚA KITÔ ( 6 tiết) 123
1. Phải chăng sự sinh ra thuộc về bản tính hoặc ngôi vị? 123
2. Người ta phải chỉ về cho Chúa Kitô sự sinh ra khác với sự sinh ra vĩnh cửu? 125
3. Đức Trinh Nữ là mẹ Chúa Kitô theo sự sinh ra trần gian của Ngài? 128
4. Ngài được gọi là Mẹ Thiên Chúa? 130
5. Chúa Kitô là con Thiên Chúa Cha và của Mẹ Đồng Trinh theo hai tử hệ không? 133
6. Thể cách của sự sinh ra của Ngài. Nơi sinh ra của Ngài. Thời kỳ sinh ra của Ngài. 138
7. Nơi sinh ra của Chúa Kitô 140
8. Thời kỳ sinh ra của Chúa Kitô? 142
CÂU HỎI 36: SỰ BIỂU LỘ CHÚA KITÔ VÀO LÚC NGÀI SINH RA (8 tiết) 145
1. Phải chăng sự sinh ra của Chúa Kitô phải được biểu lộ cho mọi người? 145
2. Sự sinh ra của Chúa Kitô phải được biểu lộ cho một vài người? 147
3. Sự sinh ra của Chúa Kitô phải được biểu lộ cho ai? 150
4. Chính ngài phải biểu lộ mình, hoặc là nhờ các người khác. 154
5. Ngài đã phải biểu lộ mình bằng các phương tiện nào khác? 156
6. Trật tự của các sự biểu lộ của Ngài. 160
7. Về ngôi sao mà do đó sự sinh ra của Ngài được biểu lộ? 163
8. Sự thờ lạy của ba vua là những kẻ nhờ ngôi sao nầy đã hiểu biết được sự sinh của Chúa Kitô. 166
CÂU HỎI 37: CÁC LỆNH TRUYỀN PHÁP ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC TUÂN GiỮ ĐỐI VỚI CON TRẺ GIÊSU (4tiết) 170
1. Sự cắt bì trẻ Giêsu 170
2. Sự đặt tên Giêsu 173
3. Sự hiến dâng trẻ Giêsu trong đền thờ 176
4. Sự thanh tẩy mẹ Người. 180
CÂU HỎI 38: PHÉP RỬA CỦA GIOAN (6 tiết) 182
1. Sự làm phép rửa thích hợp với Gioan không? 182
2. Phép rửa này xuất phát từ Thiên Chúa không? 184
3. Nó ban ân sủng không? 187
4. Các người khác ngoài Chúa Kitô phải lãnh nhận nó không? 189
5. Phép rửa này phải chấm dứt sau khi đã được Chúa Kitô lãnh nhận không? 191
6. Những người đã lãnh nhận phép rửa của Ga phải lãnh nhận phép rửa do Chúa Kitô thiết lập 193
CÂU HỎI 39: PHÉP RỬA MÀ CHÚA KITÔ ĐÃ NHẬN (8 tiết) 197
1. Chúa Kitô phải được thanh tẩy 197
2. Ngài phải được thanh tẩy bằng phép rửa của Gioan? 199
3. Về số tuổi của Ngài khi Chúa Kitô lãnh nhận phép rửa 201
4. Địa điểm phép rửa này? 204
5. Trời đã mở ra? 206
6. Sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu? 210
7. Phải chăng chim bồ câu này là một thú vật thật sự? 215
8. Bằng chứng nơi tiếng nói của Chúa Cha? 216
CÂU 40: NẾP SỐNG CỦA CHÚA KITÔ (4 tiết) 220
1. Chúa Kitô phải sống cô độc, hoặc sống giữa mọi người? 220
2. Ngài phải sống khắc khổ trong vấn đề ăn uống và y phục, hoặc phải sống như mọi người 223
3. Ngài phải sống ở trần gian này bị khinh dể, hoặc giàu có và được tôn trọng không? 227
4. Ngài phải sống theo luật? 230
CÂU HỎI 41: SỰ CÁM DỖ CỦA CHÚA KITÔ (4 tiết ) 234
1. Việc Chúa Kitô bị cám dỗ có thích hợp không? 234
2. Nơi cám dỗ? 237
3. Thời gian cám dỗ 240
4. Loại và trật tự của các sự cám dỗ 242
CÂU HỎI 42: SỰ GIẢNG DẠY CỦA CHÚA KITÔ (4 tiết ) 249
1. Phải chăng Chúa Kitô chỉ giảng dạy cho dân Do thái hay cũng giảng cho dân ngoại? 249
2. Trong khi giảng dạy, Ngài phải tránh việc va chạm với người Do thái không? 253
3. Ngài phải giảng công khai hay bí mật? 255
4. Ngài chỉ phải giảng dạy bằng lời nói, hoặc bằng văn tự? 259
CÂU HỎI 43: CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA KITÔ NÓI CHUNG (4 tiết) 263
1. Chúa Kitô có nên làm phép lạ không? 263
...