Réalisme thomiste et critique de la connaissance
Tác giả: Etienne Gilson
Ký hiệu tác giả: GI-E
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011342
Nhà xuất bản: Librairie Philosophique J. Vrin
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 18
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích