Initiation Biblique
Tác giả: A. D'alès
Ký hiệu tác giả: DA-A
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011643
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1922
Khổ sách: 24
Số trang: 432
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích