Dieu dans le bergsonisme
Tác giả: M. T. L. Penido
Ký hiệu tác giả: PE-M
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012251
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 261
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích