Thyrse gonzalez et le probabilisme
Tác giả: J.M.M. Hoàng Mạnh Hiền, OP
Ký hiệu tác giả: HO-H
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011135
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích